«Gjuha është ‹çelësi për botën› dhe kështu një parakusht thelbësor për integrimin në jetën e punës si dhe për pjesëmarrjen në jetën shoqërore. Prandaj për mua formimi i gjuhës tek fëmijet e vegjël është një qëllim i madh.»
Dr. Silvia Steiner
Drejtoreshë e Arsimit e Kantonit Zürich
«Të shikoni bashkërisht libra me figura, kjo ofron shumë tema për të biseduar. Kështu fare kalimthi fëmijët e zgjerojnë fjalorin dhe dijeninë e tyre.»
Daymean Rauh
Profesionalist i kujdesjes në arsimim
«Fëmijët i kanë shumë qejf këngët, vjershat dhe vargjet. Kështu të gjithë kënaqen me gjuhën.»
Vanessa Gertsch
Profesionaliste e kujdesjes, Zürich
«Fëmijët mësojnë një gjuhë, nëse dikush bën diçka bashkë me ta dhe në këtë bashkërisht drejtohet vëmendja drejt diçkaje.»
Catherine Wyler
Këshilluese e nënave dhe e baballarëve HFD
«Mjedisi i përditshëm ofron shumë gjëra tërheqëse, që vajza ime ka qejf të hulumtojë. Nëse marr kohë për zbulimet e saj, atëherë hapen shumë mundësi për biseda.»
Matthias Rohrbach
baba
«Në park gjenden shumë mundësi, që fëmijët të shkëmbejnë mendime me njëri-tjetrin.»
Fjolla Rizvanolli
nënë
«Formimi i gjuhës në moshën e vogël nuk mund të kryhet pa prindër ose persona të tjerë besues. Përfshirja dhe mbështetja e këtyre personave ndikon në shanset për suksesin e arsimit dhe të integrimit.»
Dr. med. Fana Asefaw
Mjeke e specializuar për psikiatri dhe psikoterapi të fëmijëve dhe adoleshentëve
«Fëmijët që nga lindja kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të kapur të reja. Një fëmijë vë komplet veshin, nëse nëna ose babai i flet atij, përpara se të jetë i aftë të shprehë edhe një fjalë.»
Amal Boulahcen
mamasë e pavarur
«Gjuha është ‹çelësi për botën› dhe kështu një parakusht thelbësor për integrimin në jetën e punës si dhe për pjesëmarrjen në jetën shoqërore. Prandaj për mua formimi i gjuhës tek fëmijet e vegjël është një qëllim i madh.»
Dr. Silvia Steiner
Drejtoreshë e Arsimit e Kantonit Zürich
«Të shikoni bashkërisht libra me figura, kjo ofron shumë tema për të biseduar. Kështu fare kalimthi fëmijët e zgjerojnë fjalorin dhe dijeninë e tyre.»
Daymean Rauh
Profesionalist i kujdesjes në arsimim
65 filma të shkurtër për të mësuarit e përditshëm në fëmijërinë e hershme

Flisni sa më shumë me njëri-tjetrin në jetën e përditshmex

më shumë

Lëreni fëmijën tuaj që të flas me fëmijë të tjerë

më shumë

Të kuptoni saktë fëmijët tuaj

më shumë

Përdorimi i larmishëm i gjuhës

më shumë

Të zbulojmë shenjat, shkrimin dhe mediat

më shumë

Të flasësh në gjuhën që e di më mirë

më shumë

Filma me komente

më shumë

Filmat „Mësimi i hershëm i gjuhës“

më shumë

Të gjithë filmat

më shumë