Pomoćna sredstva za filmove “Rani razvoj jezika” 2019.

Razglednica

Razglednica na 13 jezika, na rasklapanje, sa najvažnijim informacijama o daljoj raspodeli filmova

Bestellen

Popratna brošura “Deca žele da razgovaraju”

Brošura sa pratećim komentarima za pojedinačne filmove “Rani razvoj jezika”

Kutija

Kartonska kutija sa pratećom brošurom, letkom i razglednicom, stikom sa svim filmovima

Bestellen

Stručni koncept “Rani razvoj jezika”

Osnove za rani razvoj jezika

Bestellen

Info-lista “Rani razvoj jezika”

Kratka verzija stručnog koncepta za praksu

Letak za stručnjake

Kratki podaci o ranom razvoju jezika za stručnjake u D, E

Download

Letak za roditelje

Kratki podaci o ranom razvoju jezika za roditelje napisani jednostavnim jezikom na albanskom, arapskom, bosanskom-srpskom-hrvatskom, nemačkom, portugalskom, španjolskom, tigrinskom, turskom

Letak za opštine

Argumentarium pro za rani razvoj jezika za nosioce odluka u D

Download

Baneri

Za objavu filmova “Rani razvoj jezika”

Download

Video isečak

Video isečak uz filmove “Rani razvoj jezika”

Download

Pomoćna sredstva o mogućnostima za učenje 2014.

Popratna brošura

Brošura sa pratećim komentarima uz pojedinačne filmove o opštim mogućnostima za učenje u D, E, F, I

Letak

Letak, na rasklapanje, sa najvažnijim informacijama o daljoj raspodeli filmova

Bestellen

Praktična brošura

Praktična brošura za korišćenje filmova u savetovanju, nezi i daljem obrazovanju s praktičnim primerima u D

Bestellen

Kartice za moderiranje

Kartice za moderiranje u D, F za vođenje razgovora (npr. za FemmesTische)

Bestellen