"Mogućnosti učenja za decu do 4 godine" je projekt Ministarstva za obrazovanje kantona Cirih. Ministarstvo za obrazovanje želi da doprinese sprovođenju u delo smernica vladine politike 2015.-2019. godine.

Filmovi za roditelje i stručnjake

Filmovi traju od dve do četiri minute i dostupni su na 13 jezika. Dostupni su na četiri službena jezika Švajcarske (nemački, francuski, talijanski, retroromanski) kao i na devet drugih jezika: albanski, arapski, engleski, portugalski, srpski-hrvatski-bosanski, španski, tamilski, tigrinja i turski. Filmovima se želi dopreti do roditelja i staratelja male dece, kao i stručnjaka za predškolsko obrazovanje, negu i vaspitanje. Filmovi žele da budu izvor inspiracije, da informišu i stimulišu, da potaknu na prepoznavanje i ukažu na obrazovne procese male dece u svakodnevnom životu.

Filmske serije 2014. i 2019. godine

Ministarstvo za obrazovanje kantona Cirih objavilo je po prvi put 2014. godine kratke filmove o mogućnostima učenja u svakodnevnom životu za decu mlađu od 4 godine. Filmovi za rano učenje jezika nadopunjavaju prvu seriju. Sada je na raspolaganju 65 filmova za učenje u ranom detinjstvu. Pored toga, postoji šest filmskih komentara sa objašnjenjima o dečjem učenju jezika.

Referentni okvir

Kratki filmovi o mogućnostima za učenje 2014. odnose se na „Orijentacioni okvir za obrazovanje, brigu i vaspitanje u ranom detinjstvu“ (2012.), koji je objavila Švajcarska UNESCO komisija i Švajcarska mreža za brigu o djeci. Specijalna referentna tačka filmova o ranom jezičkom obrazovanju 2019. predstavlja predmetni koncept ""Rano jezičko obrazovanje"" (2017.), koji je razvijen od strane Pedagoške visoke škole Thurgau i Instituta za dete Marie Meierhofer po nalogu Ministarstva za obrazovanje kantona Cirih.

Kontakt

Za roditelje i staratelje male dece: Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se jednom od savetovališta za roditelje: npr. savetovanje majki-očeva, savetovanje o odgoju ili obrazovanje roditelja. Ovde ćete pronaći ta mesta:
www.kjz.zh.ch/angebote-4

Za stručnjake za obrazovanje, brigu i vaspitanje u ranom detinjstvu: Informacije o ponudama za dalje obrazovanje možete pronaći ovde:
www.bfs-winterthur.ch/weiterbildung

Za informacije ili predloge o filmovima:
info@kinder-4.ch

Projektni partneri

Projekt Direkcije za obrazovanje Kantona Zürich

Sa podrškom

U saradnji sa

Frühe Sprachbildung 2019

Lotteriefonds Kanton Zürich; Stiftung Mercator Schweiz; Marie Meierhofer Institut für das Kind Zürich, Pädagogische Hochschule Thurgau, Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz

Lerngelegenheiten 2014

Lotteriefonds Kanton Zürich; Jacobs Foundation; Stiftung Mercator Schweiz; Viktor Dürrenberger-Stiftung Zürich; Marie Meierhofer Institut für das Kind Zürich; Partnerprojekt des Orientierungs-rahmens für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung der UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz.