«ቋንቋ ‹መፍትሕ ናብ ዓለም ኢዩን› ስለዚ ከኣ ኣዚዩ ኣገዳሲ ቅድመ ኩነት ንምውህሃድ ኣብ ዓለም ስራሕ ከምኡ እውን ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ኢዩ። በዚ ምኽንያት እቲ ምህናጽ ቋንቋ ህጻናት ብኣጋ ንዓይ ዓቢ ጉዳይ ኢዩ።»
ዶር. ሲልቪያ ሽታይነር፣
ሓላፊት ምህሮ ካንቶ ንዙሪሽ
«ሓቢርካ ስእላውያን መጻሕፍቲ ምርኣይ ብዙሕ ናይ ዕላል ኣርእስትታት ዕድል ይህብ። በዚ ኣቢሎም ከኣ ህጻናት ናይ ቃላት ሃብቶምን ፍልጥቶምን የማዕብሉ»
ዳይመያን ራኡህ፣
ዳይመያን ራኡህ፣ በዓል ሞያ ምክንኻን ኣብ ትምህርቲ
«እቶም ህጻናት ኣብ ደርፍታትን፣ ግጥምታትን መዝሙራትን ብዙሕ ደስታ ይረኽቡ። ብኸምዚ ቋንቋ ንኹሉ ደስ የብል።»
ቫነሳ ገርች፣
በዓልቲ ሞያ ምክንኻን፣ ዙሪሽ
«ህጻናት ቋንቋ ዝላመዱ፣ ምስብሓባር ገለ ነገር ምስ እተካይድን ሽዑኡ ከኣ ናታቶም ኣቃልቦ ናብኡ ምስዝስሓብን ኢዩ።»
Catherine Wyler
ኣማኻሪት ኣደታትን ኣቦታትን HFD፣
«እቲ ዕለታዊ መነባብሮ ብዙሕ ዝስሕቡ ነገራት የቕርበልና፣ ጓለይ ክትድህስሶም እትደሊ። ኣነ ነቶም ናታ ተገዳስነንታት ጊዜ ምስ ዝህቦም፣ ብዙሓት ዕድላት ንዕላላት ይኽፈቱ።»
ማቲያስ ሮርባኽ፣ ማቲያስ ሮርባኽ፣
ኣቦ
«ኣብ ቦታ መጻወቲ ህጻናት ነንሕድሕዶም ንከዕልሉ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ይርከቡ።»
ፍዮላ ሪዝቫኖሊ፣
ኣደ
«እቲ ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ ብዘይ ወለዲ ወይ ኣዕበይቲ ሰባት ክሳለጥ ኣይከኣልን። ነዞም ሰባት ኣብኡ ምስታፍን ምድጋፍን ኣብ ናይ ትምህርትን ምውህሃድን ናይ ምዕዋት ዕድል ተራ ኣለዎ።»
ዶር. መድ. ፋና ኣሰፋው፣
ሓኪም ሞያ ናይ ቆሉትን መንእሰያትን ስነ መንፈስን ተራፒ መንፈስን
«ህጻናት ካብ ዝተወልድሉ እዋን ኣትሒዞም ኣዚዮም ብዙሕ ነገራት ምጽናዕ ይኽእሉ። ሓደ ቆልዓ ኣዴኡ ወይ ኣቦኡ ክዛረቡ ከለዉ፣ ኩሉ ጊዜ ጽን ይብል፣ ወላ እኳ ባዕሉ ገና ሓንቲ ቃል ክዛረብ ዘይክእል እንተኾነ።»
ኣማል ቡላሃሰን፣
ኣሕራሲት
«ቋንቋ ‹መፍትሕ ናብ ዓለም ኢዩን› ስለዚ ከኣ ኣዚዩ ኣገዳሲ ቅድመ ኩነት ንምውህሃድ ኣብ ዓለም ስራሕ ከምኡ እውን ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ኢዩ። በዚ ምኽንያት እቲ ምህናጽ ቋንቋ ህጻናት ብኣጋ ንዓይ ዓቢ ጉዳይ ኢዩ።»
ዶር. ሲልቪያ ሽታይነር፣
ሓላፊት ምህሮ ካንቶ ንዙሪሽ
«ሓቢርካ ስእላውያን መጻሕፍቲ ምርኣይ ብዙሕ ናይ ዕላል ኣርእስትታት ዕድል ይህብ። በዚ ኣቢሎም ከኣ ህጻናት ናይ ቃላት ሃብቶምን ፍልጥቶምን የማዕብሉ»
ዳይመያን ራኡህ፣
ዳይመያን ራኡህ፣ በዓል ሞያ ምክንኻን ኣብ ትምህርቲ
65 ሓጸርቲ ፊልምታት ብዛዕባ ምጅማር ህጻናዊ ምልማድ ኣብ ዕለታዊ ናብራ

ኣብ ዕለታዊ ሂወት ብዙሕ ምስ ነንሕድሕድ ምዕላል

ዝያዳ

ውላድኩም ምስ ካልኦት ህጻናት ከምዝዘራርብ ግበሩ

ዝያዳ

ንቆልዑ ብልክዕ ምርዳእ

ዝያዳ

ቋንቋ ብብዙሕ ኣገባብ ምጥቃም

ዝያዳ

ምልክታት፣ ፊደላትን ሚድያን ምልላይ

ዝያዳ

በቲ ኣዚኹም እትመልክዎ ቋንቋ ተዛረቡ

ዝያዳ

ወሃብቲ ሓሳባት ፊልምታት

ዝያዳ

ፊልምታት „ምህናጽ ቋንቋ ብኣጋ“

ዝያዳ

ኩሎም ፊልምታት

ዝያዳ